MIXER JBL

Thương Hiệu: JBL
Khoảng âm lượng: 14,2 dBu
Tần số đáp ứng: 20 Hz - 20 KHz, +/- 1 dB
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: JBL
Khoảng âm lượng: 14,2 dBu
Tần số đáp ứng: 20 Hz - 20 KHz, +/- 1 dB
Bảo Hành : 24 Tháng

MIXER JBL KX200

7.500.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết