MIXER BFAUDIO

Thương Hiệu: BF Audio
Bảo hành: 24 tháng

Mixer BFAUDIO BF-12 PRO

16.500.000 đ 16.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 483 * 218.5 * 47.5mm
TRọng Lượng: 3.5 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Mixer BFAUDIO K-1000 PLUS

8.000.000 đ 7.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 483 * 218.5 * 47.5mm
Trọng Lượng: 3.8 kg
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 483 * 218.5 * 47.5mm
Trọng Lượng: 3.5 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Mixer BFAUDIO K-306D+ WIFI PRO

17.500.000 đ 17.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 525 x 295 x 110mm
Trọng Lượng: 3.7 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Mixer BFAUDIO K-6000 PRO

9.000.000 đ 8.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 525 x 295 x 110mm
Trọng Lượng: 3.7 kg
Bảo hành: 24 Tháng

MIXER BFAUDIO K-8000 PRO

10.000.000 đ 9.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 485 × 45 × 200mm
TRọng Lượng: 3.5 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Mixer BFAUDIO Q-3600H OPT PRO

7.500.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Chống hú, chống ồn
Hệ thống Compessor tùy biến
Bảo hành: 24 Tháng

Mixer BFAUDIO T2.X PRO

16.000.000 đ 15.500.000 đ

Chi tiết