MIXER AAP

Nhập Khẩu : Tan cuong
4 che độ chông hú
Echo cực mượt
Thương hiệu Mỹ
Bảo Hành : 12 Tháng

Mixer Digital AAP K9

19.900.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Công Nghệ Mỹ
Chống hú 4 mức
Echo mượt
4 chế độ riêng biệt
Bảo Hành : 12 Tháng

Mixer AAP K 3000

9.500.000 đ 8.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Bộ nhớ 21 chương trình
4 Chế độ cắt rít tự động
Kết nối USB, WIfi
Bảo hành: 24 Tháng

MIXER AAP AUDIO Z-1000

11.500.000 đ 9.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Chính Hãng
Cổng micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng

MIXER AAP AUDIO K -8888

11.000.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Thương hiệu Mỹ
Micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng

MIXER AAP AUDIO K -2000

10.500.000 đ 9.300.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Thương hiệu Mỹ
Cổng micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
MIXER AAP AUDIO K -9000
Xuất Xứ : Chính Hãng
Cổng micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Thương hiệu Mỹ
Cổng micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ : Chính Hãng
Cổng micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ : Chính Hãng
Cổng micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng

MIXER AAP AUDIO K -1000II

9.500.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Thương hiệu Mỹ
Cổng micro: 5
Chống Rít: 4
Màn hình điều khiển: 3.2 inch
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết