SUB CAF

Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 600 - 1000W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 99 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa siêu trầm TVW-15S

13.000.000 đ 10.800.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 500-2000W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa siêu trầm Caf TVW-18S

15.000.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 250 - 1000W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa siêu trầm CAF - 18 King

15.000.000 đ 12.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công suất: 1200 - 4800W
Trở kháng: 4Ω
Độ Nhạy: 103 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa siêu trầm CAF - 218 King

31.500.000 đ 28.200.000 đ

Chi tiết