SUB BFAUDIO

công suất: 200 w
BASS : 30CM
Bảo hành : 24 tháng

SUB BF S112

6.900.000 đ 5.900.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 350W
Bass: 25cm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO 115SA

9.600.000 đ 9.100.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 1500/4000w
Bass: 2 x 18
Trở kháng: 4 ohms
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO BF-218

24.000.000 đ 23.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 350-1000W
Bass: 35cm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO BF-S15

12.000.000 đ 11.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 500-2000W
Bass: 460mm/ 100mm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO BF-S18

15.000.000 đ 14.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 800-2000W
Bass: 460mm/ 100mm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO BF-S18 PRO

18.000.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 1000 - 3000 W
Bass: siêu trầm
Trở kháng: 4 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO BF215

18.000.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 800-2000 W
Bass: 460mm/ 100mm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO D-50 PRO

20.000.000 đ 19.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 400 - 1600W
Bass: 25 cm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO S-15PRO

16.000.000 đ 15.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 1000 - 3000 W
Bass: siêu trầm
Trở kháng: 4 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO T-215 PRO

24.000.000 đ 23.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 1500 - 4000 W
Bass đôi siêu trầm
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO T-218 PRO

28.000.000 đ 27.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Công Suất: 2000 - 8000 W
Bass: 2 x 460mm / 100mm
Trở kháng: 2 x 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

LOA SUB BFAUDIO W218S

30.000.000 đ 29.500.000 đ

Chi tiết