MICRO MUSICWAVE

Công nghệ: USA
Công suất: 30 mW
Độ nhạy: 80 dB
Ổn định tần số ± 0,005%
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Công nghệ: USA
Công suất: 30 mW
Đáp tuyến tần số: 50Hz - 18KHz (± 3dB)
Độ nhạy: 80dB
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Công nghệ: USA
Công suất: 30 mW
Độ nhạy: 80dB
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Công nghệ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Kích thước máy (mm) 420(Ngang) x 45(Cao) x 207(Sâu)
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Công nghệ : USA
Công suất : 30 mW
Độ nhạy: 80 dB
Bảo Hành: 12 Tháng
Chi tiết