MICRO GUINNESS

Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Phạm vi lên sóng: 100 mét
Số kênh: 200
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Phạm vi lên sóng: 100 mét
Số kênh: 200
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Phạm vi lên sóng: 100 mét
Số kênh: 200
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 20 mW
Phạm vi lên sóng: 100 mét
Số kênh: 200
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Phạm vi lên sóng: 100 mét
Số kênh: 200
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Băng tần: 210-270MHz
Điện áp: DC 9V/300mA
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ :Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Điện áp: DC 9V/300mA
Bảo Hành : 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ :Hàn Quốc
Điện áp sử dụng DC 9V/300mA
Điện áp: DC 9V/300mA
Đáp tuyến tần số: 60Hz - 16KHz
Bảo hành: 12 Tháng

Micro GUINNESS MU-1600I NEW

6.900.000 đ 5.550.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Công suất: 30 mW
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Đáp tuyến tần số: 80Hz -15KHz.
Bảo Hành : 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Đáp tuyến tần số: 40Hz - 20KHz.
Điện áp: DC 14V/300mA
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Đáp tuyến tần số: 80Hz - 15KHz.
Điện áp: DC 12-18.5V/0.5A
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Phạm vi lên sóng: 100 mét
Tỉ lệ méo tiếng < 0.5%
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Đáp tuyến tần số: 40Hz – 20 KHz
Điện áp: DC 12V/300mA
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 30 mW
Điện áp: DC 14V/600mA
Đáp tuyến tần số: 40Hz -18 KHz.
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết