MICRO CAF

Thuơng Hiệu: CAF
Số kênh: 2 * 100
Dãi tần: 740-790MHZ
Bảo Hành: 12 Tháng

Micro không dây CAF - M3000+Pro

10.900.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Độ méo tiếng: 0.5%
Độ nhạy: -100dBm (40dB S / N)
Bảo Hành: 12 Tháng

Micro không dây CAF M2000 + PROS

11.000.000 đ 7.700.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Điện năng tiêu thụ: ≤10W
Độ ổn định tần số: ± 10ppm
Độ biến dạng: ≤0.5%
Bảo hành: 12 Tháng

Micro không dây CAF - M2

9.000.000 đ 8.500.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Bảo hành: 12 tháng

Micro CAF P-506

12.000.000 đ 840.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Bảo hành: 12 tháng

Micro CAF P306

1.200.000 đ 840.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Bảo hành: 12 tháng

Micro không dây CAF M1000+S

6.500.000 đ 4.550.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Số kênh 2 x 100
Độ biến dạng ≤0.5%
SNR ≥110dB
Bảo hành: 12 Tháng

Micro không dây CAF - M2000+S

10.000.000 đ 6.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Số kênh 2 x 100
Độ ổn định tần số ± 0,005%
SNR ≥105dB
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Số kênh 2 x 100
Độ biến dạng ≤0.8%
SNR ≥110dB
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết