MICRO BFAUDIO

Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng

Micro BFAUDIO K-304D+ PLUS

5.400.000 đ 4.900.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng

Micro BFAUDIO F-36

9.000.000 đ 8.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng

Micro BFAUDIO J10

6.500.000 đ 6.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng

Micro BFAUDIO J11

6.800.000 đ 6.300.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng

Micro BFAUDIO J8

4.500.000 đ 4.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng

Micro BFAUDIO K-308D+

6.000.000 đ 5.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Chống Hú, Ré tốt
Mạch chống rung thông minh
Thích hợp cho hộ gia đình và kinh doanh
Bảo hành: 12 Tháng

Micro BFAUDIO K-308D+ 2017

7.000.000 đ 6.500.000 đ

Chi tiết