CÔNG SUẤT BFAUDIO

Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 483mm (19
Trọng lượng: 16 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO BF-2400

7.500.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 483mm x 400mm x 88mm
Trọng lượng: 20 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO BF-4800

21.000.000 đ 20.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 483mm (19”) x 400mm (17.8”) x 88mm (3.5”)
Trọng lượng: 17 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO BF-9140

25.000.000 đ 24.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO H8600

14.000.000 đ 13.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 482W x 400D x 88H
Trọng lượng: 13.5 kg
Bảo hành: 24 ThángKi

Công Suất BFAUDIO RMA 4300

9.600.000 đ 9.100.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 482W x 400D x 88H
Trọng lượng: 20.5 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO RMA 6600

16.000.000 đ 15.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 482W x 400D x 88H
Trọng lượng: 20.5 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO RMA 9900

18.000.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 483mm x 400mm x 88mm
Trọng lượng: 16 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T2.5

8.600.000 đ 8.100.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 482W x 400D x 88h
Trọng lượng: 13.5 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T2.7

13.000.000 đ 12.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thước: 482W x 400D x 88h
Trọng lượng: 18.5 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T2.9

15.000.000 đ 14.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thuớc: 483mm x 400mm x 88mm
Trọng lượng: 18 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T4.10

22.000.000 đ 21.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thuớc: 483mm x 400mm x 88mm
Trọng lượng: 15 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Amply BFAUDIO T4.5

16.000.000 đ 15.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thuớc: 483mm x 400mm x 88mm
Trọng lượng: 18 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T4.7

18.000.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thuớc: 483mm x 400mm x 88mm
Trọng lượng: 19 kg
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T6.12

20.000.000 đ 19.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thuớc:
Trọng lượng: 25 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T8.14

22.000.000 đ 21.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: BF Audio
Điện áp: 220V / the AC / 50Hz
Kích thuớc: 482W x 400D x 88H
Trọng lượng: 16 kg
Bảo hành: 24 Tháng

Công Suất BFAUDIO T2.14

20.000.000 đ 19.500.000 đ

Chi tiết