Main - Công Suất

Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 400W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP D2400

11.000.000 đ 8.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 300W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP D2300

10.000.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 1000W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD10004

20.000.000 đ 18.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 900W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD9004

21.000.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 800*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD8004

19.500.000 đ 16.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 600W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD6004

13.400.000 đ 12.400.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 400W*4
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD4004

12.400.000 đ 11.400.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 1000W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD10002

13.500.000 đ 12.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 800W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD8002

12.000.000 đ 11.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 600W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD6002

11.000.000 đ 10.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 400W*2
Nhập Khẩu : Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD4002

9.000.000 đ 8.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu : Mỹ
Công Suất 300W*2
Nhập Khẩu Tân Cường
Phân Phối 3D Audio
Bảo Hành : 24 Tháng

Công Suất AAP TD3002

9.500.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết
Main công Suất CA-22
Công suất : 2*1500W
Công nghệ Class H
Bảo Hành 12 Tháng

MAIN CÔNG SUẤT CA-22

18.000.000 đ 14.400.000 đ

Chi tiết
AMPLY CA SOUND KA-350
Công suất : 800W
Công nghệ Class H
Bảo Hành 24 Tháng

AMPLY CA SOUND KA-350

11.900.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết
Main công Suất CA-4850
Công suất : 4*850W
Công nghệ Class H
Bảo Hành 12 Tháng

Main công Suất CA-4850

15.800.000 đ 12.640.000 đ

Chi tiết
Main công Suất CA-4650
Công suất : 4*650W
Công nghệ Class H
Bảo Hành 12 Tháng

Main công Suất CA-4650

11.920.000 đ 9.685.000 đ

Chi tiết
Main công Suất CA-2700D
Công suất : 2*700W
Công nghệ Class H
Bảo Hành 12 Tháng

Main công Suất CA 2700D

8.000.000 đ 6.400.000 đ

Chi tiết
Main công Suất CA-4900
Công suất : 4*900W
Công nghệ Class H
Bảo Hành 12 Tháng

Main công Suất CA-4900

15.800.000 đ 12.640.000 đ

Chi tiết
Main công Suất CA-1300
Công suất : 2*1300W
Công nghệ Class H
Bảo Hành 12 Tháng

Main công Suất CA-1300

14.900.000 đ 11.920.000 đ

Chi tiết
MAIN TATAHUN 2900
Công suát : 900W * 2
Bảo hành :12 tháng

MAIN TATAHUN 2900

13.500.000 đ 11.500.000 đ

Chi tiết
MAIN TATAHUN 4900
Công suát : 900W * 4
Thuong hiệu HQ
Bảo Hành : 12 Tháng

MAIN TATAHUN 4900

18.500.000 đ 17.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 1200w*2
8 Ohm pridged stereo power: 2400w
8 Ohm stereo power: 800w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 1200w*2
8 Ohm pridged stereo power: 2400w
8 Ohm stereo power: 800w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
4 Ohm stereo power: 900w*2
8 Ohm pridged stereo power: 1800w
8 Ohm stereo power: 600w*2
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết