LOA YAMAHA

Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 320 W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

YAMAHA KMS-800

Liên hệ

Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 480 W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 950 W
Bass: 25cm
Dải tần: 47 HZ-160 HZ
Bảo hành: 24 Tháng

YAMAHA DXS-12

Liên hệ

Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1100 W
BASS: 30cm
Trerb: 01 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

YAMAHA DXR15

Liên hệ

Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1100 W
Bass: 30cm
Trerb: 01 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

YAMAHA DXR12

Liên hệ

Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 700 W
Bass:
Treble:
Bảo hành: 24 Tháng

YAMAHA DXR10

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1000 W
Dải tần (-10dB): 57Hz - 20kHz
Vật liệu: ABS (Lớp hoàn thiện Mờ, Màu Đen)
Bảo Hành: 24 Tháng

YAMAHA DXR8

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1000 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

YAMAHA DBR15

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1000 W
Bass: 25 cm
Trerb: 01 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

YAMAHA DBR12

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 700 W
Bass: 25 cm
Trerb: 01 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

YAMAHA DBR10

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1100 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành : 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 700 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1000 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 700w
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 450 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng

YAMAHA KMS-910

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 240 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng

YAMAHA KMS-710

Liên hệ

Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 1000 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương hiệu : Nhật Bản
Co
Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 2000 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 2000 W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương hiệu: Nhật Bản
Công Suất: 100 - 250W
Bass:
Treble: 01 cái
Bảo Hành: 24 Tháng

YAMAHA NS777

Liên hệ

Chi tiết