LOA PARAMAX

Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 110 W
Bass: 20 cm
Trở kháng: 6 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX F-500

3.290.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 110 W
Bass: 20 cm
Dải tần: 45Hz ~ 22kHz
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX F-1000

4.690.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 100 W
Bass: 20 cm
Trợ kháng: 8 omh
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX P-300

1.440.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 100 W
Bass: 25 cm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX P-500

2.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 200 W
Bass: 20 cm
Trợ kháng: 8 omh
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX P-800

2.390.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 300 W
Bass: 25 cm
Treble: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX P-900

2.790.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 150 W
Bass: 25 cm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX P-1000

3.290.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 350W
Bass: 30 cm
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX P-2500

Liên hệ

Chi tiết