LOA JBL

Nhập Khẩu : Ba Sao
Công suất 350W/ 700W/ 1400W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA JBL KI-510

16.500.000 đ 14.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công suất: 400w
Bass: 30 Cm
Trerb: 02 Cái
Bảo Hành : 24 Tháng

LOA JBL KI512

18.500.000 đ 16.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công Suất : 200W/ 400W/ 800W
Bass: 25 cm
Treble: 2 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA JBL KI81

10.600.000 đ 8.990.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công suất: 250W
BASS: 30cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA JBL KI 82

12.600.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công Suất: 300W
Bass: 25cm
Trerb: 01 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA JBL KP4010

35.500.000 đ 33.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Phúc Giang (PGI)
Công suất: 400W
Bass: 25Cm
Trerb: 02 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA JBL RM10II

8.500.000 đ 7.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Phúc Giang (PGI)
Công suất: 400W
Bass: 30Cm
Trerb: 02 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA JBL RM12

12.500.000 đ 11.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công Suất : 350W
Bass: 25cm
Trerb: 01 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA JBL KP2015

38.000.000 đ 30.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công Suất: 350W
Bass: 30Cm
Trerb: 01 Cái
Bảo Hành : 24 Tháng

LOA JBL KP2012

32.000.000 đ 25.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công Suất: 300W
Bass: 25Cm
Trerb: 01 Cái
Bảo Hành : 24 Tháng

LOA JBL KP2010

27.000.000 đ 20.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công suất: 350/700/|1400W
Bass: 30Cm
Trerb: 01 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

Loa JBL KP4012

41.500.000 đ 38.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công suất: 350 W / 700 W / 1400 W
Bass: 30cm
Treble: 02
Bảo hành: 24 Tháng

LOA JBL KS 312

23.500.000 đ 21.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công Suất: 300W
Bass: 25 cm
Trerb: 02 Cái
Thương hiệu Mỹ

JBL KI 310

21.500.000 đ 18.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Thương hiệu Mỹ
Công Suất: 200W
Bass: 25cm
Treble: 02
Bảo hành: 24 Tháng

JBL RM 101

12.900.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu : Ba Sao
Công Suất : 250 W
Bass: 30cm
Treble: 02
Bảo hành : 24 Tháng

LOA JBL KI312

23.500.000 đ 21.500.000 đ

Chi tiết