LOA CAF

Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 200 - 800W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 95 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF TV-10G tt

17.000.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 250 - 1000W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 400 - 1600W
Trở kháng: 4Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF - 210 King

18.500.000 đ 12.500.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 1000 - 4000 W
Trở kháng: 4Ω
Độ Nhạy: 140 dB
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 130 - 520W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 89 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF Smart - 8

12.000.000 đ 95.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 300 - 1200W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF KTV -112

24.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 250 - 1000W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF KTV - 110

21.000.000 đ 13.650.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 180 - 540W
Trở kháng: 4Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

LOA CAF CA 450Pro

9.500.000 đ 6.175.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 450 - 1800W
Trở kháng: 4Ω
Độ Nhạy: 99 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF King - 12 PRO

44.000.000 đ 28.600.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 300 - 1200W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF CA-112Pro

29.000.000 đ 19.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 200 - 800W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 95 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF TV-10R

10.500.000 đ 6.825.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 700 - 2800W
Trở kháng: 4Ω
Độ Nhạy: 98 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF TV-215

Liên hệ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 250 - 1000W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 95 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF CA-110+

18.500.000 đ 14.800.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 190 - 760W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 92 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF TV-10Pro

10.500.000 đ 8.400.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF TV-550

11.000.000 đ 8.800.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công suất: 120 - 480W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 93 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF CA-350

7.000.000 đ 5.600.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 150 - 600
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 93 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF CA - 450Pro

9.300.000 đ 7.440.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 150 - 600W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 93 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF CA - 450

8.300.000 đ 6.800.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 250 - 1000W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF KTV - 10Pro

29.000.000 đ 20.300.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 400 - 1600W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 99 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF KTV - 12Pro

38.000.000 đ 26.600.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 300 - 1200W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 92 dB
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 200 - 800W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 95 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF TV-10G

17.000.000 đ 14.000.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 300 - 1200W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF TV-12

21.500.000 đ 15.050.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: CAF
Công Suất: 300 - 1200W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CAF KTV-10

18.500.000 đ 12.950.000 đ

Chi tiết