LOA CA SOUND

LOA CA Sound H-12
Bass : 30 cm
Treble Coil 44 - 1 Kèn 75
Công Suất : 400W-800W-1000W
Bảo Hành : 24 Tháng

LOA CA Sound H-12

22.000.000 đ 17.600.000 đ

Chi tiết
Loa Full Range F812
Bass : 30 cm
Treble Coil 100 - 1 Kèn 75
Công Suất : 500W
Bảo Hành : 24 Tháng

Loa Full Range F812

18.900.000 đ 15.120.000 đ

Chi tiết
Loa Full Range F115
Bass : 40 cm
Treble Coil 100 - 1 Kèn 75
Công Suất : 500W
Bảo Hành : 24 Tháng

Loa Full Range F115

22.000.000 đ 17.600.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 350-700-1400W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

LOA CA SOUND CA - F512

6.600.000 đ 6.100.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 150-300-600W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97dB
Bảo hành: 24 Tháng

LOA CA SOUND CA K-310

5.000.000 đ 4.000.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 300W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 99 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CA Sound F-212

15.990.000 đ 12.800.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 200W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CA Sound K-610

6.200.000 đ 4.960.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 200W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 97 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CA Sound K-210

5.000.000 đ 4.000.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 350W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 95 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CA Sound KP-4012

13.200.000 đ 8.580.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 350W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 95 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CA Sound KP-6012

13.200.000 đ 10.560.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công Suất: 300W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 99 dB
Bảo hành: 24 Tháng

Loa CA Sound F-210

13.200.000 đ 10.560.000 đ

Chi tiết