LOA BOSTON AUDIO

Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công Suất: 300W
Bass: 25 cm
Treble: 02 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BOSTON BA- 710

7.500.000 đ 6.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Hàn Quốc
Công Suất : 250W
Bass: 25 cm
Treble: 02 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BOSTON AUDIO BA-610

6.800.000 đ 5.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công Suất: 100 W
Độ nhạy: 90dB
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành : 24 Tháng

LOA BOSTON BA-500V

8.500.000 đ 7.000.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: Hàn Quốc
Công Suất: 450W
Bass: 25cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BOSTON BA- 351

4.500.000 đ 3.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công Suất: 400 W
Bass:
Treble:
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công Suất: 400W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BOSTON BA-355VII

7.500.000 đ 6.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công Suất: 150W
Bass: 20 cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BOSTON BA- 400V

7.500.000 đ 6.500.000 đ

Chi tiết