LOA BOSE

LOA BOSE S1 PRO

15.900.000 đ 14.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Thương hiệu Mỹ
Công Suất: 150 W
Bass: 20 cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

Bose 301 Series III

13.500.000 đ 11.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Thương hiệu Mỹ
Công Suất : 150W
Bass : 20cm
Trerb : 02 Cái
Bảo hành : 12 tháng

Loa BOSE 4.2 seri II

18.000.000 đ 15.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Thương hiệu Mỹ
Công Suất : 400W
Bass : 25cm
Trerb : 02 Cái
Bảo hành : 24 tháng

LOA BOSE 901 VI

22.000.000 đ 18.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xú : Thương hiệu Mỹ
Công Suất : 200W
Bass:
Treble:
Bảo hành : 24 tháng

Bose 502 A

35.000.000 đ 33.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xú : Thương hiệu Mỹ
Công Suất : 150W
Bass : 20cm
Trerb : 02 Cái
Bảo hành : 24 tháng

LOA BOSE 201 Series V

6.500.000 đ 5.500.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: Mỹ
Công Suất: 75-150W
Bass: 20cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 tháng

LOA BOSE 301 V

8.900.000 đ 8.190.000 đ

Chi tiết