LOA BMB

Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất: 150 - 300W
Trở kháng: 8Ω
Trọng lượng: 6.3 kg
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BMB SCH W200

10.500.000 đ 7.100.000 đ

Chi tiết
Bass 30cm
Cong suat : 1200W
Treble : 2
Thương Hiệu: Nhật
Bảo Hành : 12 Tháng

LOA BMB CSV 900 SE

23.500.000 đ 20.500.000 đ

Chi tiết
Thuơng Hiệu: Nhật bản
Công Suất: 700 W
Bass: 30 cm
Treble : 4
Bảo Hành : 24 Tháng

LOA BMB 1000 SE

19.500.000 đ 15.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công suất: 450W
Bass: 25 Cm
Treble: 2
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BMB 455 E

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật bản
Công Suất: 150 - 300W
Trở kháng: 8Ω
Trọng lượng: 7.4 kg
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất : 300 W/800W
Bass: 30Cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BMB CSE 312

21.500.000 đ 1.700.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công suất: 1000W
Bass: 38cm
Bảo hành: 24 Tháng

Loa BMB CSW-600

22.000.000 đ 18.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Bảo hành : 12 Tháng
Trọng Lượng : 17kg
bass: 25cm
8 ohms

Loa BMB CSP-3000

21.000.000 đ 18.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Bảo hành : 24 Tháng
Trọng Lượng : 23kg
Bass: 30cm
Trở kháng: 8 ohms

Loa BMB CSP-5000

28.500.000 đ 25.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công suất: 2400W
Bass: 40cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

Loa BMB CSP-6000

37.260.000 đ 32.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công suất: 1000W
Trọng Lượng : 13.5KG
Bass: 25cm
Bảo hành: 24 Tháng

Loa BMB CSD-880SE

18.500.000 đ 15.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất: 500 W
Bass: 25 cm
Treble: 02 cái
Bảo hành: 24 Tháng

Loa BMB CSX -850SE

15.500.000 đ 13.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất : 200 W
Bass: 16cm
Treble: 02 cái
Bảo hành: 24 Tháng

Loa BMB CSJ -210 SE

11.500.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất : 300 W
Bass: 20 cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

Loa BMB CSN 255E

13.500.000 đ 9.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất: 400W
Bass: 20 cm
8 ohms
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất: 300 W
Bass: 20 cm
8 ohms
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật bản
Công Suất: 300W
Bass: 20 cm
8 ohms
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công suất: 450W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

Loa BMB CSN 500

12.900.000 đ 10.800.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: Nhật bản
Công Suất: 200 - 400W
Trở kháng: 8Ω
Trọng lượng: 9.2 kg
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BMB CSE 308 SE

14.500.000 đ 11.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất: 250 W/500W
Bass: 25 cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BMB CSE 310

18.500.000 đ 14.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất: 500 - 1200W
Bass: 30cm
Trerb: 02x2 Cái
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công Suất: 250 - 500W
Bass: 25 cm
Treble: 01 cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BMB CSV 450 SE

17.500.000 đ 14.500.000 đ

Chi tiết
Nhập Khẩu :Minh Tuấn
Công suất: 250 - 500W
Trở kháng: 8Ω
Kích thước: 560(rộng) x 292(cao) x 297(sâu)
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BMB CSV 480SE

21.000.000 đ 18.000.000 đ

Chi tiết