LOA BIK

Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 150W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK BJ S100

11.500.000 đ 9.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 100W-300W
Bass: 25 cm
Treble: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
LOA BIK BJ S80 BK
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 100W-300W
Bass: 25cm
Treble: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 150W-450W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA BIK BQ S63

10.500.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 300W-700W
Bass: 25cm
Treble: 02 Cái
Bảo Hành: 24 Tháng

LOA BIK BP-S55

22.500.000 đ 19.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 300W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK BP-S35

19.000.000 đ 16.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 430W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK BS 999 NV

19.500.000 đ 18.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 400W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK BS-998

13.500.000 đ 11.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 300W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK BJ-S968

16.500.000 đ 14.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 150W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK BS 886SV

9.500.000 đ 8.000.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 150W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK 880

Liên hệ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công Suất: 150W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK 668

Liên hệ

Chi tiết
Xuất Xứ: Nhật Bản
Công suất: 230W
Bass: 25cm
Trerb: 02 Cái
Bảo hành: 24 Tháng

LOA BIK 330

5.000.000 đ

Chi tiết