LOA ARIRANG

Xuất Xứ: Việt Nam
Công Suất: 60 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG AR-III

1.450.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 200 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG S-808

3.890.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 250 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG S-1010

Liên hệ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 150 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG TSE-T4

1.590.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 170 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG JANT-I

1.690.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 200 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG JANT-III

1.790.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 225 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG TSE-T5

2.150.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 180 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG TSE-T2

2.050.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 150 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG TSE-T6

3.450.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 250 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG JANT- IV

2.300.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 240 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 150 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG 301

2.250.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 240 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG JANT- VI

2.700.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 220 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 140 W
Trở kháng: 8Ω
Độ Nhạy: 96 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG JANT-II

1.400.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 200 W
Trở kháng: 6Ω
Độ Nhạy: 92 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG AF-II

3.350.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 220 W
Bass: 15 cm
Độ Nhạy: 92 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG AF-I

3.600.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ : Việt Nam
Công Suất : 220 W
Bass: 25 cm
Độ Nhạy: 92 dB
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG TSE-T3

2.250.000 đ

Chi tiết