ĐẦU KARAOKE ACNOS

Thương Hiệu: Acnos
Màu sắc: Đen + bạc
Điện áp: 110-220/VAC
Lưu trữ 10.000 bài hát
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Lưu trữ >10.000 bài hát
Màu sắc: Đen
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Bộ nhớ: 2TB
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Chế độ chọn bài thông minh
Lưu trữ hơn 8000 bài hát
Chấm điểm chính xác
Bảo hành: 24 Tháng

ACNOS SK18

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Xem phim HD
Kho nhạc: KTV + MIDI
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Remote hỗ trợ bảng chữ cái
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng

ACNOS SK5030

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng

ACNOS SK49HDMI

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng

ACNOS SK59HDMI

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng

ACNOS SK69HDMI

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chọn bài thông minh
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng

ACNOS SK28

Liên hệ

Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Điện áp: 110 - 220 VAC
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Lưu trữ: 8000 bài hát Tiếng Việt
Remote lớn loại cao cấp
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng

ACNOS SK5200HDMI

1.590.000 đ

Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Full HD 1080p
Kho nhạc: MIDI + KTV
Chấm điểm chuyên nghiệp
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Màu sắc: Đen + bạc
Kích thước: 250 x 70 x 130 mm
Wifi: Chuẩn 802.11 b/g/n
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Thương Hiệu: Acnos
Màu sắc: Đen kim loại, ốp hông gỗ
Kích thước: 252 x 72 x 175 mm
Bảo Hành: 24 Tháng
Chi tiết