BOSTON AUDIO

Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 480W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 8 ohm
Bảo Hành: 24 Tháng

Boston Audio PA-1100II

7.100.000 đ 6.200.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 980W
Điện áp: 220V - 50hz
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

BOSTON AUDIO PA- 8000N

13.500.000 đ 11.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất : 500W
Điện áp : 220V - 60Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

BOSTON AUDIO PA-1100N

7.500.000 đ 6.800.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất : 980W
Điện áp: 220V - 60Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

BOSTON AUDIO PA-1300

7.800.000 đ 7.100.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 480W
Điện áp : 220V - 60Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

BOSTON AUDIO PA-1090II

6.500.000 đ 5.700.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Hàn Quốc
Công suất: 480W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết