AMPLY PARAMAX

Xuất xứ : Việt Nam
Công suất: 500W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 350W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 500W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công suất: 460W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 480W
Dải tần: 10Hz-30kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX SA-500

Liên hệ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công suất: 360W
Điện áp: 220V - 50hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 540W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 320W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX SA-333

Liên hệ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 570W
Dải tần: 10Hz-30kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX SA-666

Liên hệ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 300W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

PARAMAX SA-201

Liên hệ

Chi tiết
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất: 580W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 320W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 190W / 1CH
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng
Chi tiết