AMPLY AAP

Xuất Xứ: Mỹ
Công suất: 1000W
Dải tần : 20Hz-20kHz
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

AMPLY AAP KA-500

14.500.000 đ 12.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Mỹ
Công suất: 600W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

AMPLY AAP KA-300

12.500.000 đ 10.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Mỹ
Công Suất: 1000 W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

AMPLY AAP PK-2500

15.000.000 đ 13.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Mỹ
Công suất: 600W
Dải tần : 20Hz-20kHz
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

AMPLY AAP PK-2300

13.500.000 đ 11.500.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Mỹ
Công suất: 200W
Dải tần: 20Hz-20kHz
Trở kháng: 8 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

AMPLI AAP PK-2100

10.500.000 đ 9.000.000 đ

Chi tiết